Hoạt động ngoại khóa

Tuần lễ học tập suốt đời 2015

BÁO CÁO Kết quả tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2015   Thực hiện Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015. Thực hiện Kế…