Giới thiệu nhà trường

Trường Tiểu học Như Cố được thành lập từ 01 tháng 9 năm 2017. Trường  được sáp nhập từ 2 trường Tiểu học Như Cố 1 và Trường Tiểu học Như Cố 2. Trường  được đặt tại xóm Nà Roòng xã Như Cố Huyện Chợ mới tỉnh Bắc Kạn. Trường có đường quốc lộ 256 đi qua. Xã Như Cố là một xã vùng cao của huyện Chợ Mới Tổng diện tích tự nhiên là 4504,02 ha. Tổng số hộ dân có709 hộvới 2.861nhân khẩu. Toàn xã có 11 thôn trong đó có 4 thôn người Dao. Địa hình đồi núi đi lại khó khăn, dân cư ở phân tán, sống chủ yếu sống bằng nghề nông, lâm nghiệp, kinh tế còn nghèo nàn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Thành phần dân tộc gồm 5 dân tộc cùng sinh sống như: Kinh, Tày, Dao, Nùng, Sán Chí trong đó dân tộc Tày và Dao chiếm đại bộ phận dân cư.

Như­­ Cố là nơi có truyền thống lâu đời về tinh thần đoàn kết, đấu tranh giải phóng dân tộc, các dân tộc anh em cùng chung sức, chung lòng xây dựng quê hương ngày càng giầu đẹp. Từ khi tái lập tỉnh đến nay, nhân dân các dân tộc huyện Chợ Mới nói chung và nhân dân xã Như­­ Cố nói riêng đã lỗ lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế xã hội mà nghị quyết đã đề ra. Với cơ cấu kinh tế Nông – lâm nghiệp, dịch vụ th­ương mại, công nghiệp thủ công nghiệp không ngừng phát triển đã giúp Như­­ Cố phát triển về mọi mặt. Công tác giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao có nhiều tiến bộ, Hộ đói nghèo giảm, an ninh chính trị đ­­ược giữ vững. Công tác xây dựng cơ bản đ­­ược quan tâm và đầu t­ư xây dựng.  Xã Như Cố đã đón chuẩn Nông thôn mới ngày 19/3/2018. Đó là một bước ngoặt lớn của xã Như Cố đã đem lại nhiều thay đổi cho xã và tạo đà cho sự phát triển của huyện Chợ Mới trong tương lai.

Trường Tiểu học Như Cố đóng tại điạ điểm trung tâm của xã Như Cố có đủ các phòng chức năng. Khuân viên các trường đều đư­­ợc đầu tư­­ xây dựng ngày một khang trang sạch đẹp. Đội ngũ cán bộ giáo viên dần đ­­ược chuẩn hoá và nâng cao trình độ th­­ường xuyên đủ điều kiện để hoàn thành đ­­ược nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhà nư­­ớc giao cho. Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành trường Tiểu học  luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trường có nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, trường luôn đạt tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc và được tặng nhiều bằng khen.

Người viết

Quỳnh Hương